Danske virksomheder har forudsætning for at vende krise til succes

Coronakrisen var måske begyndelsen på en ny æra. Den har medført nye måder at tænke forretning og fleksible løsninger på, som danske virksomheder skal bruge i fremtiden. Både til at udvikle forretningen, bruge ny teknologi og rekruttere de medarbejdere, der er mangel på.

Der er nok at være bange for som dansk virksomhed: Historisk lav ledighed gør det mere end svært at tiltrække talenter. Mange jobtrætte ansatte siger op. Og samtidig er mange virksomheder ramt af den perfekte konkurs-storm som følge af høj inflation, skyhøje energiregninger, tilbageholdende forbrugere og – for mange virksomheders vedkommende – et økonomisk efterslæb efter coronakrisen. 

Nogle grundlæggende vilkår, som erhvervslivet har vænnet sig til, er blevet udfordret af en global pandemi, krig i Ukraine, uro i globale forsyningskæder og historisk stigende inflation”

Men spørger man Klaus Dallerup, Senior Partner hos McKinsey & Company og konsulenthusets landechef i Danmark, så er der også en masse muligheder i den nye æra. 

”Den nuværende situation kan gå mange steder hen. Men om vi kommer til at huske den som en krise er endnu ikke sikkert. Vi ser den som indgangen til en ny æra, og hvis danske virksomheder forbereder sig godt og bruger de ressourcer, de har på nye måder, har de gode forudsætninger for at komme styrket ud af de udfordringer, vi står i lige nu,” mener han.

Portræt af Klaus Dallerup, som er Senior Partner hos McKinsey

Klaus Dallerup er Senior Partner hos McKinsey & Company og konsulenthusets landechef i Danmark

Se på mulighederne

Det bygger Klaus Dallerup på konklusionerne i en global rapport, ”On the cusp of a new era?”, som konsulenthuset McKinseys globale institut har udgivet for nylig.

Her analyseres fem overordnede dimensioner (verdensorden, teknologi, demografi, ressourcer og kapital) i et historisk perspektiv, hvor tilbageblikket på markedsudviklingen fra efterkrigstiden frem til afslutningen af den kolde krig giver anledning til at stille nye spørgsmål om, hvordan virksomheder navigerer og overlever i det nye felt, som erhvervslivet står i lige nu.

”Nogle grundlæggende vilkår, som erhvervslivet har vænnet sig til, er netop blevet udfordret af en global pandemi, krig i Ukraine, uro i globale forsyningskæder og historisk stigende inflation. Vejen frem er kompleks og kræver modige valg. Den gode nyhed for os i Danmark er, at danske virksomheder og erhvervsledere, store som små, står stærkere end resten af verden,” siger Klaus Dallerup, som her giver sit bud på, hvad rapportens konklusioner betyder i en dansk kontekst.

Heldigvis har coronakrisen gjort, at danske virksomheder er blevet vant til at tænke lidt anderledes samt forberede sig på disse typer usikkerheder. Dén evne skal de nu bruge igen."

Tænk grundigt over leverandørstrategi og teknologipotentiale

I en global verdensorden, hvor eksport står for 60 pct. af Danmarks BNP, skal danske virksomhedsledere tænke grundigt over deres leverandørstrategi for at klare sig fremover. 

Det har vi set med f.eks. mangel på gas, der hovedsageligt kom fra Rusland, og på såkaldte semiconductors (de chips, der sidder i alt fra computere og biler til tandbørster og tørretumblere), der for det meste kun produceres i Kina. Er man f.eks. afhængig af semiconductors, gælder det som dansk virksomhed om at hjælpe med at bygge alternative leverandører op.

”Heldigvis har coronakrisen gjort, at danske virksomheder er blevet vant til at tænke lidt anderledes samt forberede sig på disse typer usikkerheder. Dén evne skal de nu bruge igen,” siger Klaus Dallerup.

Når det gælder teknologi, bliver det væsentligt, at danske virksomheder forstår at udnytte det fulde teknologipotentiale, de har til rådighed.

”De fleste job indeholder fortsat en række manuelle aktiviteter, og vores analyse viser derfor, at 40 pct. af danske jobtimer kan automatiseres,” siger Klaus Dallerup.

Det kan være aktuelt ift. procesautomatisering, hvor det, vi kender fra samlebåndet, nu overføres til en lang række af processer: Bestilling af nye varer til produktionsvirksomheden eller processen at betale regninger, lave regnskab eller optage et lån i banken.

Også dataanalyse med kunstig intelligens rummer store potentialer.

”Det muliggør, at vi kan analysere enorme mængder af data og bruge det til at finde mønstre, som vi ikke før havde mulighed for at se. Det gør f.eks., at vi kan forudsige, hvornår produktionsmaskinerne skal vedligeholdes, så vi kan planlægge det i det tidsrum, der giver mindst forstyrrelse og færrest omkostninger, eller forbedre vagtplanlægning for sundhedspersonale på et sygehus,” forklarer Klaus Dallerup og tilføjer:

”I et marked, hvor vi har brug for alle hænder, så er teknologi en mulighed for at frigive arbejdskraft til andre opgaver. Det giver os et produktionsløft, der gør, at vi kommer stærkere ud på den anden side både som virksomhed og som samfund,” siger han.

Actioncard

Hold musen over her, og Klaus Dallerups bedste råd til at navigere i den ny æra.

Actioncard

1. Verdensorden: Hav styr på dine leverandører – og find nye veje, hvis du er afhængig af få, vitale leverandører.

2. Teknologi: Brug data til at få robotter til at lave det, som dine medarbejdere ikke behøver – og sæt dine medarbejdere til nye ting, der løfter produktiviteten og øger værdien for din organisation.

3. Demografi: Find ud af, hvordan du kan tiltrække og fastholde medarbejdere over 65 år og se måske på et nyt behov i denne kundegruppe.

4. Ressourcer: Styrk samarbejde og fleksibilitet mellem forskellige fagligheder og sektorer.

5. Kapital: Invester mere i udvikling og forskning og træf modige beslutninger.

Actioncard

Her er Klaus Dallerups bedste råd til at navigere i den ny æra:

Hav styr på dine leverandører – og find nye veje, hvis du er afhængig af få, vitale leverandører.

Brug data til at få robotter til at lave det, som dine medarbejdere ikke behøver – og sæt dine medarbejdere til nye ting, der løfter produktiviteten og øger værdien for din organisation.

Find ud af, hvordan du kan tiltrække og fastholde medarbejdere over 65 år og se måske på et nyt behov i denne kundegruppe.

Styrk samarbejde og fleksibilitet mellem forskellige fagligheder og sektorer.

Invester mere i udvikling og forskning og træf modige beslutninger.

Vil du vide mere om den globale udvikling, så læs McKinseys globale rapport her.

Forløs potentialet i de ældre

En anden gylden mulighed, som danske virksomheder har lige nu, er at skabe rum til alle de medarbejdere over 65, som traditionelt ville gå på pension, men som med en kløgtig tilgang kan være en meget værdifuld ressource i en verden, der bliver meget ældre – meget hurtigt. For hver 100 personer under 65 år, er der i dag 27 personer over 65 år. Det tal bliver de næste 25 år øget til 57 personer.

”Det er et kæmpe demografi-skred. Men et skred, der også rummer en potentiel mulighed for de virksomheder, som udvikler produkter tilpasset dette kundesegment, der vil vokse markant. Og også for dem, der formår at skabe et arbejdsmarked, hvor vi har lyst til at arbejde, når vi er 65+,” mener Klaus Dallerup.

Hvilke krav har de +65-årige til livet? Hvor meget vil de arbejde, hvor meget kan de arbejde – og hvilke opgaver skal de løse?

”Dét skal tænkes igennem helt fra begyndelsen,” siger Klaus Dallerup.

Fleksibilitet og samarbejde kommer generelt til at være helt afgørende. Det sikrer, at man er strategisk ift. de leverandører, man vælger. Og det sikrer, at man vinder kampen om kompetencer, viden og finanser."

Fleksibilitet og samarbejde

Udover verdensorden, teknologi og demografi har danske virksomheder kæmpe muligheder, når det gælder de store ressourceudfordringer, verden står over for som konsekvens af, at vi har levet over evne på vores energiniveau i de sidste mange år.

”Vi regner med, at otte procent af det globale BNP skal bruges på at skifte til vedvarende energi. Det er et enormt stort tal, og her ligger danske virksomheder virkelig lunt i svinget: Vi er allerede begyndt på rejsen. Vi har mange kompetencer inden for vedvarede energi, specielt vind. Og vi har en solid økonomi både i virksomhederne, pensionskasserne og de private husholdninger til at fortsætte med at investere i dette område,” forklarer han.

Det giver en masse muligheder for både små og store selskaber. Men det er også et komplekst område, og derfor bliver der brug for stor fleksibilitet og et øget samarbejde mellem forskellige fagligheder og sektorer for at komme i mål.

”Fleksibilitet og samarbejde kommer generelt til at være helt afgørende. Det sikrer, at man er strategisk ift. de leverandører, man vælger. Og det sikrer, at man vinder kampen om kompetencer, viden og finanser,” siger Klaus Dallerup.

Mod er nøgleord

Det gælder også, når vi ser på, hvordan og hvor verdens kapital bliver brugt. Danmark står generelt stærkt, fordi vi har en nedadgående gæld både offentligt og privat samt selskaber, som er relativt stærke på deres økonomi. Men danske virksomheder skal blive bedre til at investere lige så meget i forskning og udvikling som deres amerikanske kollegaer. Og både store og små virksomheder skal turde investere i teknologi, der kan løfte produktiviteten.

”Dansk erhvervsliv turde træffe svære beslutninger under coronakrisen, og det mod skal vi finde igen,” siger Klaus Dallerup og opsummerer, hvorfor danske virksomheder, trods alt, står godt i de nuværende udfordringer:

”Den usikkerhed, vi går ind i, har danske virksomheder øvet sig på i håndteringen af coronakrisen, som vi er kommet rigtig godt igennem, og den evne skal vi også bruge her. Derudover står vi stærkt ift. at bruge teknologi og data, som er dybt integreret i det offentlige og det private, hvilket gør, at vi er bedre rustet til at fortsætte udviklingen. Desuden er vi som relativt lille land vant til at samarbejde på kryds og tværs, og det er en styrke, som vi skal blive ved at bruge. Vi kommer også fra en stærk finansiel situation både som land og borgere. Vores samfund er rigere, og der står markant flere penge på en danskers bankkonto end på en amerikaners eller gennemsnitlig europæers. Det giver os en stor fordel i usikre tider,” siger han.

Tilmeld nyhedsbrev

Få viden og inspiration direkte i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv opdateret med ny viden og inspiration til at drive en sund forretning. Lige fra dybdegående ekspertinterviews og virksomhedsportrætter til velskrevne artikler om vores om vores services og faciliteter samt aktuelle tendenser.