Sådan indretter I et fleksibelt kontor

Indretning, zoner og nye faciliteter på kontoret giver større fleksibilitet på arbejdspladsen. Og det fremmer videndeling og kommunikation. 

Efter hårde år med pandemi, krig og forsyningskrise har vi brug for at stå sammen og mærke, at vi hører til – også på arbejdspladsen.

Fleksible kontorløsninger kan være med til at skabe en ny følelse af fællesskab, fordi medarbejderne kan samles om løsningen af en opgave frem for at sætte sig ved det samme skrivebord dag ud og dag ind. Samtidig kan indretningen i et fleksibelt kontor tilgodese de mange forskellige behov, som medarbejderne har i løbet af en arbejdsdag.

Der kan være behov for ro, når nogle medarbejdere skal arbejde koncentreret eller holde et møde på telefon eller Teams. Omvendt kan andre have brug for at larme og snakke, hvis de skal lave en brainstorm eller gerne vil inspireres af kollegaers input til løsningen af en arbejdsopgave.

Skab et fleksibelt kontor

Derfor er det vigtigt at skabe forskellige zoner, som deler jeres kvadratmeter op i fleksible arbejdspladser, der giver medarbejderne forskellige rammer til at løse deres forskellige arbejdsopgaver. Det kan være loungeområder, caféområder, flexrum og stillekontorer.

Erhvervslejemål med eget tekøkkenet og loungeområde

En aktivitetsbaseret arbejdsplads, hvor medarbejderen rykker sig efter opgavens art, kan skabe en ny sammenhængskraft, som ikke er baseret på faste pladser og arbejdsfællesskaber, men på løsningen af en fælles opgave.

Her kan fleksible kontorer understøtte respekten for medarbejdernes forskellige hverdag og give dem mulighed for selv at vælge deres omgivelser.

Skal vi hjælpe dig med at afdække jeres behov?

Hverken samtaletyranni eller tavshedsdiktatur

I fremtidens kontor har medarbejderne ingen fast plads. De har ingen fast mødetid. Og de har heller ikke et fast arbejdssted, men flere mulige arbejdssteder. Det sætter krav til indretningen, så alle kan trives.

Lille arbejdsplads, der giver fleksibilitet og ro

Der skal være aktive områder, hvor det er legalt at snakke, videndele, lave projektarbejde og opholde sig imellem møder. Der skal være fokuserede områder, hvor medarbejderne kan arbejde individuelt side om side med andre med samme behov.

Og så skal der være stille områder med plads til fordybelse uden forstyrrelse. De forskellige zoner kan krydres med kupésofaer, tekøkkener og caféområde, som skaber gode rammer for spontane samtaler, uformelle møder og mulighed for at smække benene op og få en kop kaffe, mens man forbereder sig til næste opgave.

Zoneopdeling giver fleksibilitet i løbet af arbejdsdagen