Guide: Sådan øger I jeres medarbejdertrivsel med inspirerende faciliteter

Understøt medarbejdertrivslen med et kontor, man har lyst til at møde ind på, Indretningen af jeres arbejdsplads kan få medarbejderne til at trives bedre og dermed forbedre jeres forretning. Det kræver, at indretningen er fleksibel og inspirerer til både fællesskab og privatliv.

Det gængse kontormiljø er dødt, hvis jeres virksomhed gerne vil bruge det fysiske rum til at understøtte medarbejdertrivslen. Arbejdspladsen skal ikke længere være endeløse rækker af hvide hævesænkeborde i et upersonligt skrivebordslandskab, hvor medarbejderne sidder bænket fra 8 til 16.30, men et kreativt rum, som skaber værdi for medarbejderne – og dermed også for virksomheden. Læs med her, og få vores bedste tips til at øge medarbejdertrivslen med inspirerende faciliteter.

Fælles loungeområde med bløde møbler og høje sofaer
Fælles kantine med zoneopdeling. I forgrunden ses højborde og i baggrunden lounge sofaer samt grønne planter.

Skab nye rum med faciliteter, der understøtter medarbejdertrivsel

Fremtidens kontor er fleksibelt og fælles. Først og fremmest igennem en indretning, hvor I lader jeres kvadratmeter arbejde for trivslen ved at skabe flere forskellige rum i rummene – også de steder, der står tomme mange timer om dagen som f.eks. mødelokaler og kantine.

Ved at skabe et miljø med forskellige arbejdsrum bliver der plads til medarbejdernes åndelige og fysiske behov. For selv om vi er blevet vant til hjemmearbejdsdage under corona, er medarbejderne ved at vende stærkt tilbage igen – ikke mindst fordi det har vist sig, at medarbejdertrivsel i høj grad hænger sammen med også at være fysisk til stede på arbejdspladsen. 

Læs mere om de nye trends for fremtidens kontor

Gå på opdagelse i de mange fællesfaciliteter i The Unions kontorhuse

Det øger den psykiske balance at have de daglige, uformelle samtaler og stærke sociale relationer med sine kollegaer – for kender vi ikke hinanden, kan vi ikke dele vores faglighed, og mødes vi ikke, får vi ikke i samme grad øje på mistrivsel og kurrer på tråden.

For at understøtte medarbejdertrivsel og videndeling er det vigtigt at sætte fokus på fællesområderne i jeres virksomhed og måden, vi arbejder sammen på, som er fleksibel og fælles samtidig med, at der skal være plads til privatliv.

Læs også vores guide: Sådan indretter I et fleksibelt kontor

Det gør I ved at lave forskellige zoner på jeres arbejdsplads, så der er flere steder at netværke, videndele og trives.

Fællesarealer med langborde, der indbyder til at sidde sammen

Loungeområde med grønne sofaer med høj kant, som giver ekstra privatliv og mulighed for fokus. Der kommer masser sollys ind i rummet fra venstre side, og grønne planter står placeret rundt omkring.

Åbne arbejdsrum, hvor et møde sagtens kan holdes i en sofa, der evt. har lidt høje sider som afskærmning, samtidig med at en kollega sidder i en anden sofa med sin computer og arbejder.

Lounge med bløde møbler og store planter

 Loungeområder med god kaffe og café-stemning.

Og så selvfølgelig små lukkede arbejdsrum, hvor vi kan trække os tilbage og tage en pause for så at vælge det fælles til senere på arbejdsdagen.

Det er ikke mindst vigtigt, når det gælder om at tiltrække og fastholde nye generationer, som er helt anderledes skuet sammen end den generation, der er flasket op med hævesænkeborde og faste mødetider. 

Samtidig giver rum-i-rum indretningen mulighed for at udnytte jeres kvadratmeter langt mere effektivt, for hvorfor skal kantinen stå tom 7 timer om dagen, når den både kan fungere som frokostrum og fællesareal?

Læs også: Attraktive fællesfaciliteter styrker bundlinjen

Materialevalget er afgørende for succes

Den fleksible indretning lykkes dog kun, hvis I har et skarpt blik på jeres materialevalg. For hvis der er for mange forskellige indtryk, får jeres arbejdsplads et øget udtryk, der ikke hjælper på trivslen.

Det er vigtigt, at I bruger naturlige materialer som sten, træ og tekstiler som er smukke og behagelige at røre ved. Ærlige, naturlige materialer skaber et miljø, vi kan forholde os til. Og her kan I sagtens tænke så bæredygtigt som muligt: Brug genbrugstræ eller genbrugte tekstiler i uld eller andet materiale, der kan holde til at blive tørret af og brugt i lang tid. Og giv smukke, klassiske brugte møbler nyt liv.

Farvesætningen må ikke være for hidsig, så undgå knaldrøde sofaer eller græsgrønne vægge, fordi voldsomme farver kan forstyrre koncentrationen og sætte gang i impulser, som ikke er formålstjenlige, når man skal arbejde.

Runde cafeborde og stole i kantine i kontorhuse. Rummet har højt til loftet og er indrettet med gulv til loft vinduer med gardiner og grønne planter.

Et interessant kontormiljø kan samle medarbejderne om fælles vision

Fra forskningen ved vi, at design har en langt mere positiv indvirkning på os, end vi tidligere har vidst. Der er nemlig en klar kobling mellem at værdsætte sine omgivelser og være effektiv. Så ved at investere i indretningen og skabe et langtidsholdbart designkoncept, investerer du både i medarbejdernes arbejdsglæde og effektivt samt i tiltrækning af nye talenter. For de nye generationer er arbejde nemlig noget, man gør. Om det er derhjemme, på farten, på jobbet eller på en bjergtop er ret lige meget – så længe der er Wi-Fi. Og derfor bliver vi nødt til at skille os af med den gammeldags måde at se et kontormiljø på og omfavne new way of working: En inspirerende indretning, der fungerer som wellness for medarbejderne.

Skal vi hjælpe dig med at afdække jeres behov?

Godt indeklima med fokus på akustik og belysning har stor betydning for velværen og medarbejdertrivslen

Welness-oplevelsen understøttes også af et godt indeklima, der er er langt mere end god ventilation og ordentlig rengøring. Materialevalget i møbler, gardiner og puder har stor betydning. Og så er det helt afgørende med en god akustik. Mennesker er noget af det mest akustiske, så når vi mødes på arbejde, regulerer vores lyde af kaffekopper, larmen fra vores trin og ekkoet af vores samtaler akustikken i rummene. Kan I ikke tilføre en god akustik via arkitekturen, kan I bruge akustiske plader på gulv, loft eller vægge. Eller I kan bruge polstrede møbler og andre elementer i indretningen, der kan suge lyden til sig.

Læs også vores guide: Sådan får I bedre akustik på kontoret

Desuden spiller belysningen en stor rolle for indeklimaet. Måske tænker I, at I kan nøjes med en ordentlig grundbelysning i loftet, men der er også brug for god punktbelysning på skrivebordet, i loungeområder, tekøkkener eller i gangene. Lys har stor betydning for sindets velvære, derfor giver det god mening at forsøge at genskabe så meget naturligt lys som muligt – særligt i Norden, hvor vi er afhængige af et indeklima, der er godt belyst, fordi vi ikke får så meget dagslys på vores breddegrader. Lige som vi ude i naturen oplever sol og skygge, varme og kulde, så skaber vi wellness inden for med forskellige lysoplevelser i de forskellige rum i rummene.

På den måde kan et velfungerende og interessant kontormiljø blive en vigtig måde at udtrykke jeres virksomheds identitet og brand på og samle medarbejderne omkring en fælles vision. Her gælder det om at skabe så mange steder som muligt, hvor medarbejderne kan møde hinanden. Hvordan de så – som alle myrerne i en myretue – hen ad vejen tramper deres egne stier og suser rundt i bygningerne på nye måder, skal det levede liv i bygningen afgøre. Men succesraten for sund medarbejdertrivsel er størst, hvis indretningen giver medarbejderne så mange muligheder som muligt, så de kan skabe deres egen vej.

Læs også vores guide: Sådan skaber I et godt indeklima på kontoret